• Senior Living Group
    Senior Living Group
    Elke dag staat Senior Living Group in voor de zorg van meer dan 12.500 bewoners in meer dan 120 voorzieningen. Daarvoor zet het dagelijks meer dan 7.500 medewerkers in.
01 april 2020

Lekkere wafels voor een deel van onze huizen

De firma Hego Mobile (fabrikant van rolators) had 3000 wafels over van een event dat niet is doorgegaan en heeft deze gratis aan ons aangeboden ! Vermits 3000 wafels natuurlijk helemaal niet genoeg was om al onze huizen te bevoorraden, konden ze wel enkel verdeeld worden in die huizen die in dezelfde regio liggen als de filialen van Hego Mobile, nl. de regio Nijlen en Lanaken. Aan die huizen wensen we dan ook alvast smakelijk eten!