CORONA INFO

Beste bezoeker, op deze pagina kan u een chronologisch overzicht terugvinden van alle informatie & genomen maatregelen in verband met het coronavirus (COVID-19).

 

OPNAMES

Woonzorgcentrum

Momenteel zijn opnames in onze woonzorgcentra terug mogelijk.

Neem rechtstreeks contact op met het woonzorgcentrum van uw keuze voor alle praktische info en de specifieke regeling ter plaatse.

Assistentiewoningen

Sinds 2 juni zijn er opnieuw nieuwe opnames mogelijk in assistentiewoningen

Deze richtlijnen houden in dat assistentiewoningen die fysiek verbonden zijn met een woonzorgcentrum er sinds 2 juni voor kunnen kiezen om niet langer de regels te volgen die gelden voor het woonzorgcentrum, maar om autonoom te werken. Voorwaarde is wel dat de assistentiewoningen kunnen vermijden dat hun bewoners of bezoekers in contact komen met personen die in het woonzorgcentrum moeten zijn. De autonoom werkende assistentiewoningen kunnen sinds 2 juni ook weer nieuwe bewoners opnemen.

 

BEZOEK

LAATSTE UPDATE

Woonzorgcentrum

Naar aanleiding van de laatste beslissing van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, zal volgende regeling in onze Vlaamse voorzieningen van toepassing zijn. 

 • Registratie is verplicht (via de "Bezoekapp" of telefonisch).
 • Kunnen bewoners nog steeds twee knuffelcontacten op bezoek krijgen, die om de twee weken kunnen wisselen, en die bovendien samen op bezoek kunnen komen als ze tot hetzelfde huishouden behoren. Ook omgekeerd kan de bewoner bij die knuffelcontacten binnenshuis op bezoek gaan;
 • Mogen bewoners daarbovenop nog andere bezoekers ontvangen die wel een chirurgisch mondneusmasker blijven dragen en de afstandsregels respecteren. Het aantal bezoekers op hetzelfde moment kan door het WZC beperkt worden om voldoende afstand te kunnen bewaren in de kamers en ontmoetingsruimtes;
 • Mogen bewoners en bezoekers elkaar buiten ontmoeten met tien mensen tegelijk, ook buiten het WZC, zoals in de rest van de samenleving;
 • Kan de cafetaria en terras opnieuw opengaan als ontmoetingsruimte voor bewoners én hun bezoekers, maar niet voor externen;  hier de max capaciteit bepalen en in cubigo zetten
 • Er zijn voor de bezoekers geen leeftijdsbeperkingen, ook (klein-)kinderen kunnen begeleid langskomen.
 • Bezoek op kamer is toegestaan.
 • Huisdieren mogen ook op bezoek komen op de kamer.
 • Bewoners kunnen de voorziening verlaten. Daarbij gelden de voorwaarden die vastgelegd zijn voor alle burgers. Er is ook geen kamerisolatie meer nodig na een bezoek aan de familie.
 • Als een bewoner terugkomt naar ons WZC na een verblijf in het ziekenhuis of na een overnachting elders, zal hij/zij gedurende 7 dagen in kamerisolatie moeten blijven.

Voor alle praktische info en de specifieke regeling ter plaatse, neemt u best contact op met het woonzorgcentrum waar uw familielid verblijft.

Assistentiewoningen

*Er wordt bij elk bezoek een verklaring op eer en handvest getekend met registratie van bezoek. Het register en de verklaring op eer wordt bijgehouden op het appartement.
*Maatregelen inzake handhygiëne worden gerespecteerd (handen wassen of minstens ontsmetten voor en na bezoek).
*Er wordt een mondmasker gedragen bij circulatie in het gebouw.
*Bezoek wordt ontvangen:

 • Buiten
 • In het appartement, met respecteren van capaciteit volgens de grootte van de leefruimte van het appartement, 4m² per bezoeker.

*Aantal bezoekers (grootte van de bubbel) is steeds conform met de richtlijnen van de overheid: Iedereen mag nog één knuffelcontact hebben, die persoon mag men in de assistentiewoning nog uitnodigen. Singles mogen buiten dat ene nauw contact ook nog iemand anders zien, op afstand weliswaar. Buiten mag je wel nog 4 mensen zien.
*Er wordt geen bezoek ontvangen in de gemeenschappelijke ruimtes van de assistentiewoningen.
*Huisdieren zijn toegestaan binnen het appartement en buiten. Kinderen mogen op bezoek in het appartement. Er is geen leeftijdsbeperking.

Voor alle praktische info en de specifieke regeling ter plaatse, neemt u best contact op met het complex van assistentiewoningen waar uw familielid verblijft.


Nieuwe Bezoekapp

Sinds 2 juni beschikken al onze woonzorgcentra over een nieuwe "Bezoekapp" om het bezoek van alle familieleden in goede banen te leiden en te vermijden dat alle bezoeken telefonisch moeten geregeld worden en de woonzorgcentra daardoor extra belast geraken. 

Familie die op bezoek wil komen, kan zich eenvoudig online registreren en een tijdslot kiezen op basis van de beschikbaarheid. De app houdt rekening met het aantal toegelaten bezoekers per tijdslot en de locatie waar de bewoner bezoek kan ontvangen. De bezoeker ontvangt via e-mail een bevestiging die bij het bezoek aan de ingang van het woonzorgcentrum dient getoond te worden. Dan worden er nog een aantal essentiële zaken gecontroleerd zoals de lichaamstemperatuur en een verklaring op eer dat de bezoeker geen ziektesymptomen heeft vertoond gedurende de laatste 14 dagen. Op deze manier willen we alles zo veilig mogelijk laten verlopen voor onze bewoners, ons personeel en onze families.

Voor alle praktische info kan u contact opnemen met het woonzorgcentrum waar uw familielid verblijft.