CORONA INFO

Beste bezoeker, op deze pagina kan u een chronologisch overzicht terugvinden van alle informatie & genomen maatregelen in verband met het coronavirus (COVID-19).

 

OPNAMES

Woonzorgcentrum

Momenteel zijn opnames in onze woonzorgcentra terug mogelijk.

Neem rechtstreeks contact op met het woonzorgcentrum van uw keuze voor alle praktische info en de specifieke regeling ter plaatse.

Assistentiewoningen

Sinds 2 juni zijn er opnieuw nieuwe opnames mogelijk in assistentiewoningen

Deze richtlijnen houden in dat assistentiewoningen die fysiek verbonden zijn met een woonzorgcentrum er sinds 2 juni voor kunnen kiezen om niet langer de regels te volgen die gelden voor het woonzorgcentrum, maar om autonoom te werken. Voorwaarde is wel dat de assistentiewoningen kunnen vermijden dat hun bewoners of bezoekers in contact komen met personen die in het woonzorgcentrum moeten zijn. De autonoom werkende assistentiewoningen kunnen sinds 2 juni ook weer nieuwe bewoners opnemen.

 

BEZOEK

LAATSTE UPDATE

Naar aanleiding van de recente berichtgeving van stijgende besmettingen, willen we voorbereid zijn en proactief reageren.

 • Bezoek op de kamer is niet langer mogelijk
 • Bezoek buiten of in de gemeenschappelijke ruimtes is mogelijk, mits dragen van een mondmasker en met respect voor de social distancing

We zijn ons er van bewust dat dit geen populaire maatregel is maar het is in het belang van u en onze bewoners. Draag ook goed zorg voor uzelf.

Voor alle praktische info en de specifieke regeling ter plaatse, neemt u best contact op met het woonzorgcentrum waar uw familielid verblijft.

 

Versoepelingen

Sinds 10 juni werden enkele versoepelingen doorgevoerd wat het familiebezoek betreft. Opgelet, elke voorziening versoepelt op eigen ritme! U neemt dus best eerst contact op met het woonzorgcentrum waar uw familielid verblijft om kennis te nemen van de specifieke regeling die ter plaatse geldt:

 • Wandelen met een familielid in tuin of omgeving mits dragen van een mondmasker door beiden.
 • In de tuin zitten in open lucht zonder mondmasker, wel enkel en alleen met respect voor de social distancing
 • Bezoek binnen, keuze tussen mondmasker of plexiglas
 • Bezoek op de kamer is mogelijk, mits dragen mondmaskers en respect voor de social distancing
 • Cafetaria mag geopend worden

Voor alle praktische info en de specifieke regeling ter plaatse, neemt u best contact op met het woonzorgcentrum waar uw familielid verblijft.


Nieuwe Bezoekapp

Sinds 2 juni beschikken al onze woonzorgcentra over een nieuwe "Bezoekapp" om het bezoek van alle familieleden in goede banen te leiden en te vermijden dat alle bezoeken telefonisch moeten geregeld worden en de woonzorgcentra daardoor extra belast geraken. 

Familie die op bezoek wil komen, kan zich eenvoudig online registreren en een tijdslot kiezen op basis van de beschikbaarheid. De app houdt rekening met het aantal toegelaten bezoekers per tijdslot en de locatie waar de bewoner bezoek kan ontvangen. De bezoeker ontvangt via e-mail een bevestiging die bij het bezoek aan de ingang van het woonzorgcentrum dient getoond te worden. Dan worden er nog een aantal essentiële zaken gecontroleerd zoals de lichaamstemperatuur en een verklaring op eer dat de bezoeker geen ziektesymptomen heeft vertoond gedurende de laatste 14 dagen. Op deze manier willen we alles zo veilig mogelijk laten verlopen voor onze bewoners, ons personeel en onze families.

Voor alle praktische info kan u contact opnemen met het woonzorgcentrum waar uw familielid verblijft.

Assistentiewoningen

Sinds 10 mei kunnen de bewoners van sommige assistentiewoningen terug bezoek ontvangen. Het gaat hierbij om bewoners van assistentiewoningen waarvan het gebouw niet verbonden is aan een woonzorgcentrum.

De veiligheid is onze eerste prioriteit en we moeten voorzichtig blijven om elk risico op besmetting tot een minimum te beperken.

Daarom vragen wij u om de volgende  afspraken goed op te volgen:

 • De “social distancing”, of de veilige afstand van 1,5m tegenover de bezoekers, moet bewaard blijven: Daarom kunnen er slechts maximaal 2 personen per bezoek worden toegelaten omdat de oppervlakte van een assistentiewoning beperkt is.
 • We willen ook benadrukken dat de basishygiëne regels moeten worden toegepast. Het grondig wassen van de handen door de bezoekers bij het binnenkomen in uw assistentiewoning is een absoluut minimum.
 • We raden de bezoekers sterk aan om een masker te dragen.
 • Indien u beschikt over een terras of een tuintje is het aangeraden om het bezoek buiten te laten plaatsvinden, indien u op uw terras de veilige afstand van 1,5m kan respecteren.
 • Het spreekt vanzelf dat het bezoek verboden is als u als bewoner of de eventuele bezoeker ziek
 • In geen enkel geval kunnen de bezoeken plaatsvinden in de gemeenschappelijke ruimtes (restaurant, dagzaal, …).
 • Na elk bezoek raden wij u ten stelligste aan om uw assistentiewoning goed te verluchten.
 • Het is belangrijk dat elke bezoeker begrijpt dat hij bij elke bezoek het risico loopt om besmet te worden of dat hij u als bewoner eventueel kan besmetten.

We hopen dat we u op deze manier een aantal goede richtlijnen hebben meegegeven om uw bezoek zo veilig en aangenaam mogelijk te laten verlopen.

U neemt best contact op met ons om de specifieke regeling te bespreken en een afspraak te maken


Woonzorgcentrum

Sinds 18 mei is er ook in bepaalde woonzorgcentra de mogelijkheid om bezoek te ontvangen en dit onder strikte voorwaarden.

Het bezoek aan COVID-19 positieve bewoners wordt ontraden om mogelijke besmetting van de bezoeker te vermijden.

Wat u moet weten als u op bezoek komt bij uw familielid:

 • Bezoek is enkel op afspraak
 • Maximaal 1 bezoeker per bewoner per bezoek
 • Bezoekers dienen meerderjarig te zijn
 • De bezoeker dient zich 10 minuten voor aanvang van het bezoek (tijdstip van de afspraak) aan te melden met:
  • Het ondertekende en volledig ingevulde handvest van goed gedrag en de verklaring op eer, die hij vooraf zal toegezonden krijgen.
  • Een thermometer
  • Een stylo
  • Een chirurgisch of stoffen mondmasker
 • Bezoekers mogen geen symptomen van COVID-19 vertonen en worden gecontroleerd op:
  • Koorts (T° < 37,5°c) via temperatuurmeting (wordt genomen voor start bezoek)
  • Respiratoire symptomen: hoest, ademhalingsklachten, verkoudheid
 • De bezoeken worden begeleid door een medewerker die
  • instaat voor de coördinatie van de bezoeken,
  • toeziet op en toelichting geeft bij de te volgen richtlijnen inzake preventie (afstand houden e.d.) en handhygiëne,
  • en tegelijkertijd discreet aanwezig blijft (geen interventie tijdens het bezoek behalve een herinnering aan de te volgen richtlijnen).
 • De bezoeken worden georganiseerd volgens het principe van het eenrichtingsverkeer (vooruitlopen) en zonder enige mogelijkheid van wisseling tussen bezoekers en bewoners.
 • Het dragen van een chirurgisch/ stoffen masker zonder het aan te raken of te verwijderen gedurende de gehele periode van aanwezigheid in de voorziening is verplicht
 • Regelmatig gebruik (voor en na het bezoek) van een hydro-alcoholische oplossing voor ontsmetting van de handen
 • Afstand aanhouden van ten minste 1,50 meter ten opzichte van andere personen,
 • Geen fysiek contact met uw familielid (geen zoenen, geen knuffelen)
 • Geen fysiek contact tussen de bezoeker(s) en de medewerker

U neemt best contact op met ons woonzorgcentrum om de specifieke regeling te bespreken en een afspraak te maken.